Mona Larsen

Dekan, Avd. for designBryt erkjennelsens grenser

Å tenke utradisjonelt er designerens privilegium. Det er også et vesentlig verktøy og en essensiell metode for å løse komplekse problemstillinger. I dag forventes det at designere skal være kreative problemløsere for helt andre fagfelt enn deres eget. Gjennom masterstudiet ved KHiB lærer studentene å bruke denne outsider-rollen metodisk for å løse problemer. Et uavhengig sinn kjennetegnes ikke av hva det tenker, men hvordan det tenker. For nyslåtte designere er nytenkning og vilje til å utfordre det etablerte essensielle egenskaper for å skape løsninger som er relevante for fellesskapet, og samtidig design som går forbi det konvensjonelle.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen legger betydelig vekt på kunstnerisk forskning. Med dette mener vi å flytte grensene for faglig erkjennelse og utvikling innen design. Masterstudentene ved Avdeling for design har i løpet av to år i stor grad vært involvert i dette utviklingsarbeidet. I tillegg til å erverve seg kunnskap om materialer, form, farger, estetikk og etikk har masterstudentene måttet mestre tverrfaglig samarbeid og komplekse prosesser hvor empati med mennesker og deres omgivelser har vært det grunnleggende premisset for designarbeidet. Gjennom faglig eksperimentering og utforskning – og tidvis en porsjon faglig motgang – har studentene utviklet svært overbevisende og helhetlige masterprosjekter.

Som avgangsstudenter står dere nå på terskelen til egne designerkarrierer. Det er med stor respekt og interesse jeg ser frem til å følge deres videre vei ut i verden, en verden som er full av utfordringer. Evnen til å stille spørsmål, undre seg, provosere, berike, overraske og ikke godta et nei er viktigere enn noen gang. Jeg håper at mange dominerende oppfatninger vil settes på prøve og brytes av dere i årene som kommer. Det er med stor glede og stolthet jeg presenterer årets Masterutstilling i Design 2016.