BEDRE SAMMEN

Kinga Zbrzyzna

k.zbrzyzna@gmail.com
484 45 131

HVORDAN KAN INTERIØRARKITEKTUR HJELPE BARN OG ELDRE TIL Å SAMHANDLE OG DRA NYTTE AV HVERANDRE?

Hva ønsket du å finne ut?

Prosjektet kan bidra til å bygge bro mellom generasjonene slik at de kan ha glede og nytte av hverandre. Designløsningen gir også de eldre og barna muligheten til å delta i aktiviteter som normalt ikke finner sted på dagens aldershjem. En delvis samlokalisering av de to institusjonene vil redusere arealbehovet. Det er viktig å utnytte det tilgjengelige arealet etter hvert som de store byene vokser seg større. Bygge- og administrasjonskostnader kan også reduseres ved at de to gruppene samles under ett tak.

Hva ble resultatet?

Jeg har laget en barnehage og et aldershjem under samme tak. Både barna og de eldre har sine egne tilpassede områder, men de har også fellesrom og arealer for samspill. Noen av rommene er ment for spontan samhandling, mens andre er laget med tanke på konkrete aktiviteter som begge gruppene kan dra nytte av. Jeg har brukt mye tid på layout og design for å gjøre rommene mest mulig brukervennlig for barna, de eldre, de ansatte og besøkende.

Hvem kan særlig dra nytte av prosjektet ditt?

Prosjektet mitt vil komme både barn og eldre til nytte. Det er designet på en måte som gir begge gruppene mulighet til å delta i flere aktiviteter som vil stimulere dem både fysisk og mentalt. Forskningen min viser at samhandling mellom disse gruppene har mange potensielle fordeler. Jeg tror også at det vil være positivt for foreldrene til barna å ha sine foreldre under samme tak som barnehagen.

Hva kan dette bety for samfunnet?

Prosjektet kan bidra til å bygge bro mellom generasjonene slik at de kan ha glede og nytte av hverandre. Layouten og designen gir også de eldre og barna muligheten til å delta i aktiviteter som normalt ikke finner sted på dagens aldershjem. En delvis samlokalisering av de to institusjonene vil redusere arealbehovet. Det er viktig å utnytte det tilgjengelige arealet etter hvert som de store byene vokser seg større. Bygge- og administrasjonskostnader kan også reduseres ved at de to gruppene samles under ett tak.