ROM FOR LIV

Karen Ingeborg Naalsund

kinaalsund@hotmail.com
928 30 605

HVORDAN SKAPE ROM SOM OPPLEVES GODE Å VÆRE I, SELV I SITUASJONER DER EN IKKE KAN FORLATE DEM?

Hva ønsket du å finne ut av?

Jeg ønsket å finne ut mer om hvordan miljøet påvirker oss mennesker. Det vil si hvordan rommet påvirker vår helse, velvære, trivsel og selvbilde. Derfor har jeg sett på hvilke romlige kvaliteter og virkemidler som skal til for å fremme nettopp dette. Jeg valgte å se på rom man ikke kan forlate etter eget ønske, som for eksempel fly, sykehus og fengsel.

Hva ønsket du å oppnå?

Ved å opparbeide meg en kunnskapsbase om ulike elementer som påvirker oss, kan jeg identifisere hvilke virkemidler og kjennetegn som bidrar til å skape rom som oppleves gode å oppholde seg i. Det har vært viktig for meg at kunnskapen skulle kunne brukes i et mangfold av ulike prosjekter senere, i arbeidslivet.

Hvordan har prosessen vært?

I starten av prosjektet var det mye inspirasjonsinnhenting, undersøkelser og analyser. Etter hvert oppdaget jeg fellestrekk mellom de ulike elementene som påvirker rommet, som orientering, universell utforming og sanselig arkitektur. Etter at jeg hadde kartlagt romlige kvaliteter og virkemidler, valgte jeg et sted, som jeg utviklet et løsningsforslag til. Dette var et forslag til ny intensivavdelingen ved Ålesund Sykehus.

Hva ble resultatet?

Basert på kunnskap om romlige elementer og hvordan de påvirker brukeren av rommet, har jeg skapt et løsningsforslag til en intensivavdeling. Resultatet er en luftigere og mer fargerik intensivavdeling, med en ny arbeidsstruktur som vil gi mer pasienttid. Avdelingen har fått økt tilgang til natur og en mer sanselig og tilgjengelig hverdag.

Hvem vil ha særlig nytte av ditt prosjekt?

Prosjektet er blitt en samling av informasjon som ikke bare viser at miljøet påvirker oss, men gir et innblikk i kvaliteter og virkemidler som må tenkes over i utformingen av rom. Derfor kan oppgaven gi mye nyttig kunnskap. Ålesund Sykehus kan også dra nytte av løsningsforslaget når de skal gå i gang med arbeidet på sin nye intensivavdeling.