RUBICON MOTUS

Juni Glessing Hanstvedt

juni.hanstvedt@gmail.com
924 66 424

PÅ HVILKE MÅTER KAN VIRKEMIDLER FRA NATUREN REDUSERE STRESS I ET KONTORLANDSKAP?

Hva ønsket du å få til med ditt prosjekt?

Det jeg ønsker å få frem, er en bevisstgjøring av problemene rundt arbeidsrelatert stress og å vise gjennom designet at omgivelsene på arbeidsplassen kan virke restituerende og gi ny energi.

Hva har inspirert deg?

Naturen! Gjennom disse to årene har prosjektet tatt flere ulike vendinger, og det skal det jo i en designprosess, men jeg var fra dag én bevisst på at jeg ville hente inspirasjon fra naturen. Den er storslått og magisk. Inspirasjon finner jeg i alt der ute.

Hva har du oppdaget underveis?

Det største vendepunktet var da jeg valgte å jobbe med assosiasjoner til natur i stedet for å trekke ekte natur inn i bygget. Stephen Kaplan hevder i Attention Restoration Theory at vi har to typer oppmerksomhet: Rettet oppmerksomhet tapper oss for energi, mens spontan oppmerksomhet gir oss energi. Spontan oppmerksomhet bruker vi når vi oppdager noe som fascinerer oss, for eksempel et naturlandskap. Dette åpnet en ny verden av muligheter, for det handler jo om sanseinntrykk! Vi trenger nye impulser som får oss ut av fokus en liten stund, så vi kan lade opp før neste runde. Og da er det mye spennende man kan gjøre med et rom.

Hva har resultatet blitt?

Hovedelementene i bygget er knutepunktene, dvs. de sosiale sonene og møterommene. Fokuset har vært å skape rom som fascinerer og virker restituerende. Assosiasjon til rytme, bevegelse og refleksjoner vi ser i naturen, finner man i flere elementer i disse sonene. Resultatet har blitt et arbeidsmiljø med alternativer til den vanlige arbeidsplassen, med mulighet for å skifte miljø i løpet av dagen. Jeg har bevisst lekt med høydeforskjeller for å skape kontraster mellom følelsen av frihet i arbeidslokalet og trygghet i de mer lukkede områdene. Materialene og fargepaletten er inspirert av naturlige elementer, med store kontraster for å vekke interesse.

Hva kan dette bety for samfunnet?

I dag er stress det arbeidsrelaterte helseproblemet som rapporteres nest hyppigst i Europa etter muskel- og skjelettlidelser. Mer enn halvparten av alle tapte arbeidsdager knyttes opp mot arbeidsrelatert stress, så det er ikke bare et stort helseproblem, men også et stort økonomisk problem. Temaet er både samfunnsrelevant og til fordel for den enkelte, noe som har gjort det veldig interessant å jobbe med.