JEG ER STATEN

Ingrid Rundberg

hej@ingridrundberg.se
911 80 615
www.ingridrundberg.se

HUR KAN DESIGN ANVÄNDAS SOM VERKTYG FÖR ATT UTFORSKA RELATIONEN MELLAN DEN NORSKE STAT OCH MEDBORGAREN?

Hva ønsket du å finne ut av?

Hela projektet startade egentligen med att jag själv har svårt för att förstå hela grejen med staten. Jag tycker att det är märkligt att något som är så abstrakt kan ha så stor påverkan på mitt liv. Du kan kommunicera med staten, främst via mail, men personligen har jag främst sett staten som stora hus i staden. Problemet jag har valt att arbeta med är «Hur kan design användas som verktyg för att undersöka förhållandet mellan den norske stat och medborgaren?» Målet med projektet har blivit att skapa en mötespunkt, en plats för reflektion kring den här relationen.

Hva har du oppdaget underveis?

Under projektet har jag fokuserat på berättelser. Det har varit olika typer av skildringar. Både de som har skrivits av de stora författarna men också de vardagliga berättelserna som finns runt omkring oss. Det jag har upptäckt genom utvecklingen av projektet är att staten och relationen mellan stat och medborgare är mer nyanserad än vad jag tidigare trodde. Relationen verkar också vara fylld av motsägelser, något som blivit tydligt framför allt mot slutet av projektet då jag bjudit in folk att delta med beskrivningar av sin relation till staten.

Hva er blitt resultatet?

Den nyanseringen jag pratade om tidigare har jag valt att visualisera genom att använda olika typer av medium i projektet och att låta dessa smälta samman i en utställning. Utställning som medium kan bära en mängd olika meningar och är tillåtande på det sättet att fler sanningar och berättelser kan presenteras parallellt för betraktaren. I utställningen visas olika sidor av förhållandet mellan stat och medborgare. Allt från olaglig övervakning av politiskt aktiva till en presentation av personalen på Skatteetaten via Instagram.

Hva kan dette bety for samfunnet?

Att förhållandet mellan medborgarna och staten uppmärksammas via design tror jag är viktigt, både för den enskilde men också för samhället i stort. Just den här relationen kan man faktiskt inte välja bort. Den är där och den kommer inte att försvinna. Om jag genom mitt projekt kan bidra till ökad insikt kring den här relationen och en nyanserad bild vad den betyder är jag mycket glad för det.