Å MOTIVERE TIL LESELYST

Idar Bøyum

idar.boyum@gmail.com
976 83 916

HVORDAN UTVIKLE ET ILLUSTRERT EVENTYR SOM KOMMUNISERER HVORDAN EN BEVEGELSESHEMMET PROTAGONIST VENDER SIN FUNKSJONSHEMNING TIL EN STYRKE.

Hva ønsket du å få til med ditt prosjekt?

Målet med prosjektet har vært å utforske bildeboken som medium og bruke den tillærte kunnskapen til å motivere til leselyst blant barn og ungdom. For å oppnå dette har jeg tatt i bruk bildebokens semiotiske ressurser for å holde på fokuset til en ung og rastløs leser.

Hva har inspirert deg?

Vestlige illustratører og bildekunstnere har hatt stor innflytelse på mitt prosjekt. Jeg har latt meg inspirere av tradisjonelle og moderne teknikker, med mål om å finne et utrykk som kunne underbygge fortellingens tematikk.

Hva er blitt resultatet?

Barn av Morgengry er en illustrert e-bildebok i fantasisjangeren som tar utgangspunkt i en periode av livet til en bevegelseshemmet helt.

Hvordan har du konkret valgt å løse denne oppgaven?

Jeg har løst oppgaven i form av en interaktiv novelle, der samspillet mellom lyd og bevegelse avløser bilde og verbaltekst.
Jeg har forsøkt å inkludere leseren i historien ved å gi ham/henne rollen som katalysator — det vil si at leseren er med å aktivere bildenes fulle mening. Med denne kombinasjonen av bildebokens og e-bokens semiotiske ressurser håper jeg leseren blir motivert til å granske verbalteksten for å forstå bildenes fulle mening.