NÆRNATUR

Gudrun Kvamme Brekke

gudrun.brekke@gmail.com
414 70 734

HVORDAN KAN DESIGN BIDRA TIL Å BRINGE BARN OG UNGE NÆRMERE NÆRNATUREN?

Hvilket problem har du ønsket å finne en løsning på?

I masterprosjektet mitt har jeg ønsket å arbeide med hvordan design kan bidra til å bygge opp under den medfødte interessen for natur. Selv om man i Norge generelt har god tilgang til naturområder i nærmiljøet, viser flere undersøkelser at barn og unge tilbringer mindre tid utendørs. Det er bred enighet om at det å tilbringe tid i naturen har helsemessige fordeler, noe som ikke minst gjelder for barn og unge.

Hvordan har prosessen vært?

Jeg startet prosjektet mitt med et ønske om å se på hvordan design kan bidra til å økt bevisstheten om naturen og nødvendigheten av å ta vare på livet i naturen. Jeg valgte meg tidlig en forholdsvis ung målgruppe, og jeg gjorde mange undersøkelser og arbeidet en del frem og tilbake med ideer uten å helt finne en god retning. Problemet var at jeg tenkte altfor stort, noe som løste seg ved en god del avgrensninger. Jeg tenkte på hva som sannsynligvis var grunnen til at jeg var opptatt av å ta vare på naturen, og fant ut at det var her fokuset i prosjektet mitt skulle være.

Hva har inspirert deg?

Jeg har selv vokst opp med god tilgang til naturen, og jeg tror det har hatt en del å si for at jeg er blitt så glad i den og opptatt av å ta vare på den som voksen. Sir David Attenborough sa det så fint da han ble intervjuet av Obama og fikk spørsmål om hva det var som fikk ham til å bli interessert i naturen. Attenborough svarte at han hadde til gode å møte et barn som ikke lot seg fascinere av naturen. Spørsmålet var heller: "Hvordan mister man interessen for naturen”?

Hva har du oppdaget underveis?

Det er alltid en god vei å gå å fokusere på mulighetene og det som kan bidra med noe positivt i problemet en arbeider med. I starten av prosjektet mitt var jeg mer opptatt av å belyse det som ikke var bra, og ønsket nærmest å riste miljøengasjement inn i målgruppen min. Jeg behøvde bare å se tilbake på de positive naturopplevelsene jeg selv har hatt i oppveksten for å se at dét var en bedre vei å gå.

Hva er blitt resultatet?

Jeg har valgt å designe et verktøy som skal kunne brukes og formes av barn og unge og deres familie. Verktøyets hensikt er å oppmuntre til utforskning av naturen i nærområdet og inspirere til aktiviteter en kan ta seg til der.