HVORDAN VÆRE EN MILD KLAGER I DITT BYMILJØ?

Sunghyung Cho

suncho1982@gmail.com
926 88 217
behance.net/mydesignsince2007

HVORDAN KAN VISUELL KOMMUNIKASJON SKAPE DIALOG MELLOM BYEN OG INNBYGGERNE?

Hva var problemet du ønsket å arbeide med?

Prosjektet tok utgangspunkt i den raske urbaniseringen, som er et reelt globalt problem. Etter hvert som prosjektet utviklet seg, fokuserte jeg spesielt på mangelen på kommunikasjon mellom innbyggerne og deres urbane miljø og prøvde å henlede folks oppmerksomhet mot der de bor og det som foregår i bymiljøet rundt dem.

Hva ønsket du å oppnå med prosjektet ditt?

Enkelt fortalt var målet med prosjektet å skape bevissthet om det urbane miljø og skape dialog med det, snarere enn å legge frem en ferdig løsning. I forbindelse med dette målet brukte jeg nøkkelbegrepet “a gentle complaint” som en metode for dialog og gjennomførte en serie pilotprosjekter som skal få brukerne til å si noe om sine urbane omgivelser. Til sammen viser resultatene av disse eksperimentene hvordan en designer kan tilnærme seg et anonymt publikum og plante en idé, og hva som er suksessfaktoren for at denne typen prosjekter kan lykkes.

Hva har inspirert deg?

Jeg er fra Seoul, en av de mest sammensatte storbyene i Øst-Asia, men jeg har gjennomført prosjektet mitt så å si utelukkende i Bergen, som er et mye koseligere og fredeligere sted enn hjembyen min. Dessuten har jeg en utdannings- og yrkesbakgrunn som har mer til felles med arkitektur og industridesign enn med visuell kommunikasjon. Under hele denne prosessen har denne bakgrunnen i høyeste grad påvirket og inspirert meg til å innta en annen synsvinkel og gripe fatt i temaet urbanisering som grafisk designer.

Hvordan har du valgt å løse denne oppgaven?

Som grafisk designer og "klagearkitekt" i dette prosjektet har jeg prøvd å skape et slags klageverktøy som er lett å bruke. I prosessen har jeg utforsket metoder for å tiltrekke brukernes oppmerksomhet, for å motivere dem til faktisk å bruke dette kommunikasjonsverktøyet, for å bygge opp en sammenhengende visuell identitet for prosjektet og for å designe den.

Hva kan dette bety for samfunnet?

Prosjektet handler om hvordan vi kan kommunisere med byen vår, men i bunn og grunn handler det om en måte å engasjere seg i den stadig pågående prosessen som byutvikling er. Enkelt sagt skal prosjektet fremme en mer demokratisk byutvikling i samfunnet.

Hvordan kan prosjektet videreutvikles i fremtiden?

Når det gjelder mulighetene for fremtidig videreutvikling, mener jeg metoden jeg har brukt i designprosessen, kan brukes og videreutvikles til forskjellige måter å innhente meninger på, ikke bare fra byens innbyggere, men også den anonyme offentligheten. For eksempel mener jeg prosjektet kan være spesielt nyttig på utredningsstadiet for arkitektur og byplanlegging for å komme frem til mer demokratiske løsninger.