Å GÅ SEG VILL I SKOGEN

Steffen Fløan Øie

steffen@mytteri.no
994 67 896
mytteri.no

HVORDAN KAN DESIGN HJELPE MED Å SKAPE ET SPILL SOM FREMMER REFLEKSJONER OMKRING POSITIVE OG NEGATIVE FØLELSER KNYTTET TIL DET Å VÆRE ALENE?

Hva ønsket du å finne ut av?

I mitt masterprosjekt ville jeg utforske og vise hvordan designtankesett, -modeller og -teknikker kan være instrumentelle bidrag til å skape et spill som tar et ytterligere steg vekk fra ren underholdning og oppmuntrer til kritisk refleksjon rundt en viktig tematikk. I mitt masterprosjekt er tematikken “Solitude and loneliness” – to engelske begreper (tilsynelatende uten norsk ekvivalent) som beskriver spektrumet mellom positive og negative emosjonelle responser på alenehet.

Hvordan har du valgt å løse denne oppgaven?

Jeg har utforsket, gransket, designet, prototypet og testet et Androidspill. Ved å forene design- og spillutviklingsmetodologi ville jeg skape et spill som tok i bruk den iboende motivasjonkraften i spill og den eksperimentelle og utforskende designmentaliteten.

Hvorfor har dette vært viktig for deg?

Jeg ser spill som en kulturell plattform med uant potensial, og jeg tror en infusjon av talent og kreativitet fra andre designfelt kan være nøkkelen til å utløse dette potensialet. Spill – som så mange medier før det – har modnet og vokst forbi underholdning og har begynt å granske og reflektere virkeligheten tilbake til oss på en måte som ingen andre medier har vært i stand til før. Det høres ut som noe det er verdt å være med på.

Hvem vil særlig ha nytte av ditt prosjekt?

Uten å ta i med i betraktningen den potensielle effekten denne prototypen kan ha på målgruppen (som et fullstendig produkt på et senere tidspunkt), vil prosjektet i seg selv forhåpentligvis vise verdien av å utforske andre, nærliggende felt for å samle innsikt og utvide designprosessen.

Ved å realisere og teste mitt design håper jeg å etablere en presedens og motarbeide det jeg ser som skremmende og overraskende utbredte holdninger i designakademia: At design er (eller i det hele tatt kan være) adskilt fra realisering, eller at design på noen slags måte er mer akademisk når den er spekulativ og/eller teoretisk.

Hvordan ser du for deg at prosjektet kan videreutvikles i fremtiden?

Min hensikt er å videreutvikle denne prototypen til en mer komplett betaversjon i etterkant av masterprosjektet. Basert på respons etter betatesting, er det fullt mulig at jeg bestemmer meg for å utvikle den videre til et ferdig spill og gjennomføre en kommersiell lansering. Mest av alt vil jeg ta med meg prosessen jeg har utviklet i dette prosjektet, bygge videre på den, styrke den og bruke den i lignende fremtidige spillprosjekter.