MADE IN PUBLIC – CREATION STATION

Philipp von Hase

post@philippvonhase.com
925 68 565
www.philippvonhase.com

HVORDAN KAN GRATIS, OFFENTLIG TILGJENGELIGE VERKSTEDER UTGJØRE ET KONSTRUKTIVT BIDRAG TIL DEN NYE DESIGNER-/MAKER-KULTUREN?

Hva ønsket du å finne ut?

Med prosjektet ”Made in public” ønsker jeg å finne ut hvordan gratis, offentlig tilgjengelige verksteder kan utgjøre et konstruktivt bidrag til den nye designer-/maker-kulturen. Hovedfokus for maker-kulturen er å anvende og tilegne seg praktiske ferdigheter og bruke dem på en kreativ måte.

Hva har inspirert deg?

I løpet av masterstudiet i design dro jeg på studietur til London, der jeg undersøkte den lokale maker-kulturen og et meget imponerende nettverk av åpne verksteder. En annen viktig inspirasjonskilde for prosjektet var utdanningsmanifestet ”Our future is in the making – it is in our hands”, utgitt av British Crafts Council i november 2014.

Hva ble resultatet?

For å gi maker-kulturen en dytt fremover bestemte jeg meg for å skape et tilbud om kreative aktiviteter i et offentlig rom. Resultatet ble ”Creation Station”, et gratis, offentlig tilgjengelig mobilt verksted. En ”creation”, et verk, er resultatet av det man skaper når man lager eller produserer noe. ”Station” viser til en base som er utstyrt med det som trengs for utforskning, reparasjon og arbeid.

Hva kan dette bety for samfunnet?

”Creation Station” er ment å fungere som en lavteknologiplattform for ulike menneskers ideer og behov. Den er et statement som retter seg mot bruk-og-kast-samfunnet og konsumerismen, men den er samtidig en invitasjon til hvem som helst og til alle om å skape, reparere eller finne opp ting i et offentlig miljø.

For ytterligere opplysninger og dokumentasjon, gå inn på http://cargocollective.com/madeinpublic