Å SKAPE ET KRITISK VERKTØY

Niphat Wibulphan

mo.niphat@gmail.com
958 69 936

HVORDAN KAN VISUELL KOMMUNIKASJON INNEN KRITISK DESIGN ØKE FORBRUKERNES BEVISSTHET OG GJØRE DEM MER KRITISKE TIL REKLAME OG ETABLERTE MERKEVARER?

Hva ønsket du å oppnå med prosjektet ditt?

Det overordnede målet for prosjektet er å sette folk i stand til å stille seg kritisk til etablerte merkevarer og reklame. En slik evne til kritikk vil gi forbrukerne makt og bidra til å bryte ned den kommersielle kommunikasjonen. Kommersielt materiell som emballasje, plakater og reklametavler, som formidler kommersielle budskap til forbrukerne, kan brytes ned av folks kritikk. Dette innebærer at kommersielt materiell også kan ses på som en gjenstand for kritikk. Prosjektet vil ikke bare bidra til å bryte ned den kommersielle kommunikasjonen ved kritikk, det vil også endre måten hver enkelt av oss oppfatter reklame på..

Hva har du oppdaget i denne prosessen?

Jeg har funnet en nyttig anvendelse for psykologiske teorier og Augmented Reality-teknologi (AR) innen kritisk design gjennom eksperimentering. Augmented Reality går ut på å integrere digital informasjon i brukerens omgivelser i sanntid. AR gjør bruk av eksisterende omgivelser og legger ny informasjon oppå dette. Ved hjelp av psykologiske teorier og AR-teknologi i kombinasjon med kritisk design, kan vi skape et kritisk verktøy som folk kan bruke for å uttrykke sin mening om spesifikke temaer.

Hva ble resultatet?

Resultatet av dette masterprosjektet er en Augmented Reality- applikasjon jeg har kalt “Brand Jammer”. Denne appen gir folk mulighet til å kritisere og kommentere fysiske kommersielle gjenstander og se hvilke kommentarer andre har lagt ut om de samme kommersielle gjenstandene. Ordet “jammer” er hentet fra “radio jammer”, altså utstyr som det militære har brukt for å blokkere radiosignaler. Folks kommentarer vil bli presentert på skjermen på mobiltelefonen i form av AR-innhold når brukerne benytter appens skannemodus og retter kameraet mot målgjenstandene.

Hva kan dette bety for samfunnet?

Prosjektet har resultert i et kritisk verktøy og en alternativ måte folk kan fremsette kritikk på i samfunnet. Selv om det primære formålet med verktøyet er å fremsette kritikk og kommentarer om etablerte merkevarer og selskaper, kan det også være nyttig for folk i samfunn som ikke har ytringsfrihet. I et slikt samfunn kan folk tilpasse verktøyet til ulike kontekster og formål, for eksempel politiske formål eller miljøformål. Folk kan ha forskjellig sosial status og ulike roller i samfunnet – borgere, kunder eller forbrukere. Rollene bør ikke være fastlagt en gang for alle, men kunne veksle. Prosjektet har også gitt folk muligheten til å bytte rolle, fra å være passive til å bli aktive, fra å være forbrukere til å bli borgere.