VELKOMMEN TIL OSLO!

Lotte Sekkelsten Østby

ls.ostby@gmail.com
916 27 698

HVORDAN KAN JERNBANETORGET TILRETTELEGGES FOR Å BLI ET GODT STED Å VÆRE OG SAMTIDIG GI EN FLOTT VELKOMST TIL BYEN?

Hva ønsket du å få til med ditt prosjekt?

I mitt prosjekt har jeg jobbet med byrom og hva som skal til for at man velger å oppholde seg på eller bare passerer en slik plass. Jeg har undersøkt hva som gjør at folk trives på offentlige steder, og hvilke funksjoner og aktiviteter som bør være tilgjengelige for at man skal ønske å tilbringe tid der. En veldig viktig del av oppgaven har vært å finne ut av hvordan stedene kan utformes slik at de fremstår som attraktive og skaper nysgjerrighet. Jeg har sett på Jernbanetorget i Oslo som et byrom med mye potensial, et byrom som jeg ønsker å forvandle slik at det kan ose av glede, liv og latter, fylt med mennesker som nyter omgivelsene, været og hverandre.

Hvordan har prosessen vært?

Det har vært en lang og krevende, men morsom prosess. Jeg har undersøkt hva behovet til brukerne er, og gjort mange observasjoner og undersøkelser av hvordan Jernbanetorget fungerer i dag. På grunnlag av dette føler jeg at jeg har fått ganske klare retningslinjer å jobbe ut fra. Jeg har reist og besøkt andre byrom, intervjuet fagpersoner, eksperimentert med form og farge, deltatt på seminarer og snakket med brukerne, for å hele tiden skaffe meg innsikt og holde meg oppdatert innenfor temaet.

Hva har inspirert deg?

Som interiørarkitektstudent blir jeg inspirert av nytenkende designere som utfordrer seg selv og tør å gjøre noe helt annerledes enn andre. I dette prosjektet har jeg blitt inspirert av ulike byrom hvor form og farge har en dominerende rolle. Jeg har også hentet inspirasjon fra Oslos historie og sett på omgivelsene til Jernbanetorget.

Hvordan har du valgt å løse oppgaven?

Mitt forslag til å forbedre Jernbanetorget er først og fremst å styrke fasilitetene på stedet. Ved å tilføre nye serveringsteder, mange sitteplasser både ute og inne og markedsplass tror jeg at brukerne vil strømme til. Jeg har valgt å etablere store plattformer som i første etasje rommer kafé, marked og sitteplasser. Andreetasjene, som vil fungere som terrasser, brukes til sitteplasser. Ved å bruke slike plattformer har jeg økt bruksarealet, men også grepet muligheten til å utnytte utsikt og solforhold bedre. Formspråket er organisk, og jeg har aktivt brukt farger som virkemiddel for å utvikle en ny identitet. Kort oppsummert vil Jernbanetorget nå fremstå som en spennende plass, med mye som foregår døgnet rundt.

Hvorfor har dette vært viktig for deg?

Jeg har en veldig personlig tilknytning til dette prosjektet. Jeg er selv født og oppvokst i Oslo, og jeg synes det er svært synd å høre hva slags førsteinntrykk turister får av byen ved ankomsten til Oslo Sentralstasjon, Jernbanetorget og området rundt. Byen, innbyggerne og turistene fortjener å få en varm velkomst der raushet og glede er i fokus. Jeg håper at en ny og forbedret møteplass med en tydelig identitet kan endre brukernes inntrykk av byen, og at man kan få et byrom som faktisk blir brukt, og ikke bare et stille, grått og slitent sted man bare må gå gjennom for å komme seg fra A til B.