Gerd Tinglum

RektorVed Kunst- og designhøgskolen i Bergen er mastergradsstudiet i design et tverrfaglig studium der kandidatene arbeider med praktiske og teoretiske problemstillinger.

Vi utfordrer studentene til å arbeide interdisiplinært og utvikle sammensatte tilnærminger til teori og praksis i design. Kjernen i masterstudiet er den enkelte students egendefinerte prosjekt, som de arbeider med i to år. Det kreves av studentene at de oppnår en dypere forståelse for eget arbeid og at de bidrar med nytenking og utvikling av designfeltet.

KHiB har som mål å utdanne designere som er kunnskapsrike, kreative, kritiske og reflekterte, som er bevisste på valgene de tar, som kjenner godt til designfeltet og utfordringene design står overfor i dag.

Det er en internasjonal gruppe studenter som viser sine arbeider på Masterutstillingen i design ved Kunstog designhøgskolen i Bergen i 2016. Utstillingen har ingen felles tittel, men det utstillerne har til felles er en utforskende holdning til hva design kan være i dag.

Mangfoldet av arbeider kan sees som en konsekvens av noen av de utfordringer og komplekse problemstillinger vi står overfor i verden i dag. Tema som globalisering, miljøkrise, flyktingestrømmen, økonomisk krise og ressurskrise ligger som et bakteppe for flere av prosjektene.

Dagens design beveger seg i et bredt spekter av uttrykk og tilnærmingsmåter, ut fra veldig ulike designerroller: kritisk design, interaksjonsdesign, formgiving, emosjonell design, relasjonell design, strategisk design for å nevne noen. Design som tar utgangspunktet i at vakre ting virker bedre, har plass ved siden av design som kan være med på å skape betingelser for frihet, eller stille spørsmål om hva frihet betyr.

Resultatet av studentenes utforsking er i år presentert i Bergen Gamle Fengsel.

Jeg ønsker dem alle lykke til videre!