Einar Wiig

Masterkoordinator, Avd. for designFengslende designløsninger

Studentene som våren 2016 avslutter masterstudiet i design ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, tar i sine prosjekter opp spørsmål og utfordringer som er dagsaktuelle, fra miljøproblemer og konsumerisme til urbanisering, kjønnsroller og tillit til offentlige myndigheter. På ulike måter, og med ulike faglige utgangspunkt, arbeider de med mange av de store utfordringene i verden i dag. Masterstudentene holder seg orientert om den verden de lever i, og designer ut fra det store overblikket, men i tillegg tar de utgangspunkt i egne livserfaringer og saker de er lidenskapelig opptatt av. Etter knappe to års masterstudier presenterer de derfor løsninger som både er aktuelle og uttrykker noe sterkt personlig.

Gruppen av studenter som i år går ut fra masterstudiet i design, er et av våre mest internasjonale kull så langt. De kommer fra Sverige, Polen og Tyskland, fra Sør-Korea, Iran og Indonesia, i tillegg til store deler av Norge. Dette betyr også at de har brakt med seg til studentgruppen erfaringer og problemstillinger fra veldig ulike deler av den moderne, globale virkelighet. Ytterpunktene markeres av studenter fra henholdsvis megabyen Seoul og tettstedet Askvoll i Ytre Sunnfjord. Med sine hjemsteder som erfaringsbakgrunn, og innenfor hvert sitt fagområde (visuell kommunikasjon og møbel- og romdesign/ interiørarkitektur), har de arbeidet med prosjekter som fra vidt forskjellige vinkler håndterer det globale fenomenet migrasjon fra landsbygden til byene. Hvordan gjøre tettsteder til livskraftige lokalsamfunn der folk fremdeles ønsker å bo? Hvordan gjøre storbyen til et godt sted å leve?

Studentene har vegret seg mot å la seg beskrive under en felles tittel. Men en fellesnevner er troen på at design er viktig for samfunnet, langt forbi ”kjekt å ha”. Utstillingen viser en utvikling fra design som overflate til design som middel til å gå til kjernen av problemer, for å utvikle mer funksjonelle løsninger, men også for å skape en dypere forståelse av fenomener man ofte har en overfladisk forståelse av i hverdagen. Dette handler om å utforske et fenomen for å forstå det bedre – og kanskje få en liten, men viktig del av den moderne verden til å fremstå i et nytt og klarere lys.

Årets utstilling er i det gamle fengselet i Bergen, bare noen skritt fra byens rådhus, byens maktsentrum. Dette nedslitte bygget, som ble forlatt for nærmere 30 år siden, vitner om aspekter ved samfunnet som heldigvis hører fortiden til. Fra hver sin celle i dette bygget har studentene rom til å vise sine prosjekter i stor bredde – og presentere løsninger for fremtiden, løsninger som kan bidra til å spille en positiv rolle i utviklingen av samfunnet.

Det gamle fengselsbygget, som tidligere var en ramme for tvang og begrensning av utfoldelse, skal i et par uker være et sted for å vise ideer fri fra vanetenkning. De skal også vise at design kan være et middel til frihet, enten ved at de får betrakteren til å se ting på en annen måte – og dermed selv blir fri fra tradisjonelle tankemønstre, eller ved at designløsningene blir redskaper og rammer som ikke begrenser og holder deg fanget, men gir muligheter for fri utfoldelse og samhandling.